Intellectueel Eigendom

De aanduidingen Brains for Sale, Yoopla en het logo van Yoopla zijn als woordmerk resp. beeldmerk ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau. De aanduiding Yoopla Metadating is tevens gedeponeerd als Europees woordmerk.

Oneigenlijk gebruik van de aanduidingen Brains for Sale, Yoopla, Yoopla Metadating, het logo van Yoopla of daarop gelijkende uitingen (zoals bijvoorbeeld Brains for Rent, Yopla of Metasexdating) zal met ALLE juridische middelen worden bestreden.